Welkom
Wie zijn wij
Werkzaamheden
Contact
Werkzaamheden

1. Diverse soorten dataverwerking (SPSS, Excel)

2. Verkeerstellingen
Uitvoering van visuele verkeerstellingen op kruispunten en wegdoorsneden. Verwerking van deze tellingen.


3. Organisatie en uitvoering veldwerk
Afnemen van face-to-face interviews, tellen van personen

4. Rekrutering testpersonen voor consumentenonderzoek

5. Onderzoek, kwantitatief
- onderzoek naar bewonerswensen over cursusaanbod van kunstzinnige vorming
- publieksgroepenonderzoek cultuurprijs
Voor dit onderdeel wordt samengewerkt met een freelance-onderzoeker:
mevrouw drs. G.Th. Stevens, socioloog

6. Onderdelen van onderzoek
Hierbij kan gedacht worden aan het opstellen en / of bijstellen van een bestaande vragenlijst, het verwerken van vragenlijsten (open en gesloten vragen), het leveren van analysetabellen uit SPSS.